Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

El fòrum celebrarà l'Edició 2022 els dies 18, 19 i 20 de maig

Aquest mes de maig estarem presents al fòrum Wasteinprogress, referent internacional de gestió de residus municipals i aparador de projectes d’innovació empresarial.


El principal objectiu de l’edició de 2022 del fòrum Wasteinprogress és reunir diferents responsables i creadors en matèria de residus per a afrontar els diferents reptes que els objectius de reciclatge proposen, i exposar les solucions i resultats dels seus productes. En aquesta edició s’incorporen també experiències locals que ja poden aportar xifres sobre resultats.


Existeixen diferents terminologies per a referir-se als residus que més genera un municipi: els bioresidus, la fracció orgànica, la fracció humida… És el residu que genera més pes, però el que pot reciclar-se amb menor inversió d’energia. Alhora, és el residu que genera més molèstia entre els ciutadans donada la seva procedència, olor i descomposició.


Les finalitats de reciclatge dictaminen que estem en un moment històric de transformació, ja que per primera vegada existeix un consens a Europa perquè s’hagin de recollir els bioresidus com una fracció separada.


És necessari aconseguir consensos i acords que permetin a les institucions locals, regionals i autonòmiques avançar cap a models de recollida que permetin aconseguir els objectius marcats per Europa i fer front a la crisi de materials i l’emergència climàtica.


Els models de recollida implantats a les ciutats espanyoles fins ara ha estat incorporar un cinquè contenidor, el marró, obert permanentment, fet que ha resultat ser una limitació a nivell de reciclatge, ja que moltes vegades no era usat correctament.


Aprenent d’aquests resultats, moltes ciutats van optar per implantar control d’accés electrònic en els contenidors, aconseguint una qualitat del residu orgànic excel·lent i un augment de les taxes de reciclatge.


Per a aquesta edició, des de l’empresa Citisend, presentarem el Node Check, un sistema de sensorització alternativa o complementària als controls d’accés dels nostres contenidors.


El sistema Node Check detecta de manera autònoma l’execució de l’operació de buidatge dels contenidors, comptabilitza el número a vegades que s’ha obert la tapa d’un contenidor, actua com a balisa a manera de punt de control per la detecció de serveis urbans i comunica les dades per Bluetooth amb dispositius autoritzats Link APP i N·Gateway.


Les taxes de reciclatge que actualment tenim a Espanya no contribueixen prou al compliment dels objectius europeus, el nostre sistema de control d’accés electrònic i gestió dels serveis de recollida permeten aconseguir les taxes de reciclatge fixades per la Comissió Europea, ja que els tancaments de contenidor amb un sistema d’identificació permeten conèixer els hàbits de reciclatge de la ciutadania i associar una taxa justa o pagament per participació.


D’altra banda, des de SmafyBin presentem les papereres solars intel·ligents compactadores. Aquestes han estat concebudes amb una petjada de carboni neutra i buscant reduir la petjada de carboni en totes les activitats associades gràcies a la Plataforma de control.


El tema central de la fira aquest 2022 és la fracció orgànica, que a més de ser la fracció amb més generació en pes, és un element important per a la consecució dels objectius europeus i per a fer front a l’emergència climàtica.


Es presentaran casos d’èxit a nivell mundial i hi haurà una oportunitat per a discutir i trobar la millor solució per a totes les necessitats.


Innovation Lab


El dimecres 18 de maig a les 12 del matí, Juan Carlos Cortés, Director Comercial de Citisend URD, estarà present en l’Innovation Lab, al costat de diferents personalitats relacionades amb el món del reciclatge com Ecoembes, Ros Roca, PreZero, FCC, entre altres. Innovation Lab és un fòrum en innovació on es podran conèixer diferents iniciatives que apliquen les TIC en la recollida de residus, polítiques de fiscalitat i eines per a una comunicació ciutadana adequada.


Plantegem diferents estratègies per a augmentar les taxes de reciclatge, totes relacionades amb la col·laboració de la ciutadania, l’aplicació de tecnologia per a identificar el residu produït i la recollida del residu orgànic, entre altres.