Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Control d'accés a contenidors

El futur del reciclatge ja és aquí

Citisend t’ofereix solucions per a incrementar el reciclatge en el teu municipi i millorar el servei gràcies a l’anàlisi en profunditat de les dades recollides.

La tecnologia també permet identificar el personal que participa en la gestió de la recollida de residus, detectar l’ús dels contenidors i controlar les diferents aportacions i l’estat d’emplenament dels receptacles.

Control d'accés electrònic

Sistemes d'identificació

Programa de gestió de dades

Quins són els avantatges de Citisend?

Corresponsabilitat ciutadana

Tancaments de contenidor amb un sistema d'identificació que permet conèixer els hàbits de reciclatge de la ciutadania i associar una taxa justa o per participació.

Flexibilitat

Un producte modular que s'adapta a la realitat de cada municipi, ja que es pot aplicar a diferents models de recollida de residus amb diferents proveïdors i hardwares. També es pot enllaçar amb qualsevol altre programari que ja estigui en funcionament.

Innovació

Recepció de les dades a temps real via Bluetooth a través del dispositiu mòbil de la ciutadania o dels vehicles de recollida de residus municipals.

Dades amb valor afegit

Més coneixement sobre les accions dels diferents agents implicats en la gestió dels residus que en ser analitzades permeten implementar canvis per a aconseguir millors resultats.

Integració social

Podem treballar i formar a empreses amb entitats d'economia social, tant quant a la fabricació dels productes amb plàstics reciclats, com en el manteniment mecànic i tecnològic dels contenidors.

Servei d'assistència

Un servei de manteniment periòdic per a actuar davant qualsevol incidència de manera àgil i efectiva.

Comunicació directa

L'aplicació ciutadana permet transmetre informació de servei de manera directa i personalitzada a cada usuari.

Economia circular

El dispositiu està fabricat amb plàstic reciclat.