Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Control i optimització dels serveis urbans

Simplificant la gestió urbana amb Citisend

A Citisend, oferim solucions avançades en col·laboració amb Simpliciti per al control i optimització dels serveis urbans, assegurant l’eficiència en la gestió de residus i la neteja viària.

 

Podem gestionar des del compliment de la ruta als vehicles que fan neteja viària, l’inventari d’elements existents al carrer i la informació de recollida obtinguda pels camions recol·lectors.

 

Addicionalment, tenim la capacitat d’administrar les diverses accions dutes a terme pels grups de resolució d’incidències a la ciutat i parametritzar formularis específics que s’adapten a les necessitats dels equips encarregats de gestionar incidències.

Citi’PAV

Citi’PAP

Citi’Mission

El nostre valor

Supervisa l'activitat en temps real

Monitoritzeu l'activitat en temps real per prendre decisions informades. A través de l'aplicació Geored de Simpliciti , planifiquem i controlem les tasques previstes, permetent-nos supervisar en temps real les accions realitzades. En cas que alguna tasca no es completi, accedim a l'històric complet per comprendre'n les raons, proporcionant valuosa informació per millorar la gestió diària dels serveis urbans.

Optimitza l'execució dels serveis

Optimitza l'execució dels teus serveis mitjançant dades precises i anàlisis intel·ligents. A través de l'eina Business Intelligence , coneix a temps real la distància recorreguda, les hores d'activitat dels equips de neteja viària amb sensor d'activitat, i detalls com si el vehicle elèctric està en càrrega i el seu nivell de bateria. Establint un mapa de processos en l'optimització de l'execució dels serveis podem millorar la nostra operativitat i fer-la més sostenible tant econòmicament com operativament.

Decideix utilitzant les dades proporcionades

Aprofita les dades proporcionades per prendre decisions estratègiques. Analitza l'execució dels serveis urbans mitjançant l'obtenció de dades dels operaris, i inclou la situació inicial de la flota de vehicles abans de cada servei. Coneix els litres consumits a cada ruta i obté el percentatge de la ruta realitzada aplicant criteris de qualitat que realment diferenciïn els serveis. Aquestes anàlisis proporcionen informació clau per optimitzar la presa de decisions i millorar la qualitat operativa.

Tecnologia per satisfer totes les teves necessitats

Oferim solucions innovadores i escalables dissenyades per a comunitats i proveïdors de serveis, per tal d’optimitzar la recollida de residus.

Recollida de contenidors

Citi’PAV ofereix un control precís de la recollida de contenidors al carrer, garantint-ne la correcta identificació i el compliment de les rutes planificades. Simplifica les rutes de recollida en monitoritzar automàticament les taxes d’ompliment dels contenidors, optimitzant l’eficiència operativa i recopilant informació detallada sobre les incidències existents.

Neteja viària

Citi’PAP , gestionar la neteja viària i verificar-ne la correcta execució és essencial per millorar els serveis. Controla en tot moment quines àrees de la ciutat encara necessiten neteja i on s’ha completat satisfactòriament la feina.

 

Supervisa i optimitza els serveis de neteja viària. Podem obtenir una taxa d’execució de les rutes, considerant les accions de la escombradora, baldeadora , entre d’altres. Combina la gestió d’activitats, la comoditat operativa i la qualitat del servei per a una administració eficient de la neteja urbana.

Gestió d'incidències i accions

Citi’Mission és l’eina que us permet parametritzar i configurar els formularis que voleu rebre dels vostres equips de gestió d’incidències, mantenint un històric detallat de les accions realitzades.

Ofereix suport als teus equips operatius mitjançant ordres de treball totalment personalitzades i supervisió en temps real, adaptant-se a les necessitats específiques.