Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Canal de comunicació
amb
la ciutadania

Què és?

Una de les solucions clau de Citisend és l’aplicació ciutadana que permet la identificació i obertura dels contenidors. Es tracta d’una eina que permet augmentar les taxes de recollida selectiva i millorar els serveis públics municipals a través de la corresponsabilitat ciutadana

Quins serveis inclou?