Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Control de deixalleries

Productes

Control de deixalleries

Controla l'ús i l'accés de la deixalleria

Amb Citisend, pots tenir un control eficaç sobre l’accés i l’ús dels punts nets fixos i mòbils per part dels habitants del teu municipi. També és possible analitzar els tipus de residus que els usuaris dipositen als punts nets i tenir un control de les sortides de material que es produeixi.

Tot el que necessites per gestionar les deixalleries

La nostra solució integral per al control de deixalleries abasta des de l’accés fins a l’anàlisi de l’ús dels habitants del municipi.

 

La gestió d’accessos a deixalleries o ecoparcs se simplifica amb flexibilitat a través de dues opcions. L’entrada atesa ofereix un enfocament interactiu on un operari, expert en la classificació de residus, supervisa i selecciona els materials dipositats pels ciutadans. D’altra banda, l’opció desatesa ofereix conveniència mitjançant un totem automatitzat, permetent als veïns ingressar de manera autònoma a la deixalleria. Aquesta modalitat no només agilitza el procés d’accés, sinó que també optimitza l’eficiència en proporcionar un mètode automatitzat per a l’entrada dels ciutadans, millorant l’experiència general en la gestió de residus.

Identificació ciutadà

Es poden establir diferents permisos d'accés a través d'una identificació del ciutadà que podrà utilitzar en deixalleries, àrees d'emergència, control d'accessos de contenidors, cosa que simplifica el procés d'ingrés a la deixalleria i permet un gran avenç cap a la taxa justa.

Aportació a Punt Net

Un cop identificat de forma manual o automàtica el ciutadà, donem la possibilitat d'identificar i pesar el residu aportat al Punt Net permetent l'extracció d'informes reglamentaris per a les autoritats.

Programari i analítica

El nostre programari permet un control complet i anàlisi detallada de totes les dades relacionades amb l'ús i la generació de residus a la deixalleria. Permet la parametrització de tots els informes i l'automatització i l'extracció de la informació.

Tots els punts nets en un únic programari

Amb l’avançat programari de Citisend, aconseguim una comprensió completa de la dinàmica de les deixalleries o ecoparcs. Mitjançant l’anàlisi del comportament ciutadà, podem precisar la quantitat exacta d’accessos diaris, registrar operacions i distingir entre operaris i ciutadans i identificar els grans productors.

 

La plataforma facilita la gestió de sortides, proporcionant un control detallat de les activitats diàries. A més, amb l’opció d’activar funcions com ara el dipòsit de residus convidats, Komtainer es destaca com una eina versàtil que agilitza i millora l’eficiència en la gestió diària de residus, assegurant un maneig efectiu i sostenible.