Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Sistemes PaP i gestió de deixalleries

Control total dels punts nets

Amb Citisend, obté un control complet sobre l’accés i la gestió de la recollida porta a porta (PaP) i deixalleries al teu municipi, així com la capacitat d’analitzar els residus dipositats pels usuaris i arribar d’una manera segura a la taxa justa.

Oferim solucions avançades en col·laboració amb Komtainer per al control i optimització total de les deixalleries, assegurant l’eficiència en la gestió de residus.

Porta a porta

Punts nets

Àrea d'emergència

Tot el que necessites per a la gestió de la recollida porta a porta

Gestionem de manera integral el procés de recollida porta a porta, abastant des de la importació de les unitats fiscals a la nostra plataforma fins a la implementació i entrega dels contenidors corresponents. Controlem minuciosament la fase de recollida, supervisant cada pas, i administrem els informes necessaris per assolir la bonificació de la taxa justa. A més, reconeixem i recompensem els ciutadans compromesos que contribueixen a l’augment de la taxa de reciclatge.

Carnet Virtual o físic

Col·loquem el ciutadà a l'epicentre del procés, brindant-li una experiència centralitzada a través de la nostra aplicació mòbil. Disponible tant a IOS com a Android, aquesta aplicació permet als ciutadans visualitzar i donar seguiment a les seves accions específiques. Ofereix informació detallada sobre calendaris, serveis de recollida de voluminosos a demanda, gestió d'incidències i totes les funcionalitats necessàries per optimitzar aquests processos.

Residus

Accedeix al calendari de recollida porta a porta directament des de la nostra aplicació. Utilitza el teu carnet, ja sigui virtual o físic, per dur a terme la recollida del teu cub, accedir a àrees d'emergència, identificar-te en dipositar residus a les deixalleries mòbils o fixes de la teva ciutat, i sol·licitar diversos serveis a demanda. Totes les teves accions queden registrades per garantir que puguis obtenir la bonificació fiscal corresponent.

Analítica

El nostre programari brinda la capacitat de registrar i analitzar les incidències reportades per la ciutadania, utilitzant mapes de calor per identificar les zones amb més concentració de problemes. A més, facilita la gestió de la traçabilitat necessària per avançar en la implantació i executar accions estratègiques basades en els resultats obtinguts.

Tot en un únic programari

Recollida porta a porta

Optimitza completament el procés de recollida de residus mitjançant les polseres d’identificació, les quals no només permeten identificar els usuaris, sinó que també possibiliten la captura d’imatges en cas de dipòsits impropis. Des de l’assignació inicial de contenidors fins al seguiment de la recol·lecció, gestió d’incidències mitjançant chatbot i fins i tot la implementació de gamificació per involucrar els usuaris, el nostre sistema abasta tot l’espectre del procés per garantir eficiència i control integral.

Software recogida Puerta a puerta

Control del punt net

Vigila l’accés a les àrees d’emergència i els punts nets per integrar a les bonificacions les accions realitzades pel ciutadà i la seva contribució.

Defineix el control dels teus punts nets de manera precisa; proporcionem accés a través d’una tauleta que estarà en mans de l’operari de la deixalleria. Oferim sistemes amb introducció de PIN o mitjançant la lectura del carnet virtual de l’usuari. Aquesta varietat d’opcions garanteix un control segur i eficient, cosa que permet registrar les accions dels ciutadans i facilita la incorporació d’aquestes contribucions al procés de bonificació.

Àrea d'emergència

Supervisa l’accés a les àrees d’emergència per gestionar la producció de residus fora de l’ús diari, alhora que controla la participació d’individus no pertanyents al municipi i promou així la pràctica del reciclatge.

 

Dins l’àrea d’emergència, identifica, mitjançant la identificació voluntària de les aportacions, els accessos que els ciutadans han efectuat a cada contenidor disponible. Aquest enfocament proporciona un seguiment detallat i transparent de les contribucions individuals, permetent una gestió més efectiva dels residus i fomentant la responsabilitat ciutadana en el procés de reciclatge.