Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Citi’Mission

Productes

Citi’Mission: Gestió intel·ligent de les tasques i necessitats específiques

La nostra solució empresarial Citi’Mission dona suport als equips operatius en la realització d’activitats puntuals, com ara la neteja de pintades, la gestió d’incidències i reparació de contenidors, recollida de residus voluminosos i la neteja de contenidors. Permet crear ordres de missions personalitzades i guiar els equips en temps real.

Quan un operari introdueix una incidència des del terminal mòbil o des del camió, aquesta informació es converteix en el punt de partida per a la creació d’una missió integral. A través d’un sistema centralitzat, la incidència s’assigna automàticament a un equip específic encarregat de resoldre-la. Els aspectes clau es configuren de manera eficient, demanant a l’operari la presa de fotos rellevants per documentar la situació i proporcionar una evidència visual. A més, es pot requerir la signatura digital de l’operari per confirmar la finalització de la tasca. Aquesta fluïdesa en la transformació d’una simple incidència en una missió completa optimitza la resposta i la resolució de problemes, alhora que garanteix la recopilació precisa de dades i la traçabilitat de cada pas del procés.

Característiques clau

El diagrama de solució

Citi’Mission opera mitjançant una aplicació mòbil integrada, disponible en tauletes o telèfons intel·ligents, proporcionant orientació en temps real als agents operatius.

Beneficis

Comoditat d'acompanyament

Facilita la guia de conductors de missió a missió i permet capturar informació rellevant en temps real.

Qualitat de servei

Garanteix la qualitat del servei en reportar dades comercials en temps real per a un seguiment constant dels recursos operatius.

Flexibilitat de ferramentes

Ofereix flexibilitat per afegir mòduls a mesura que evolucionin les necessitats operatives.

Crear missions especials

L’Ordre de Treball (OT) és el conjunt de tasques a realitzar en una adreça determinada.

El mòdul Citi’Mission permet crear diverses categories d’ordres de treball que reflecteixen una acció que es durà a terme en qualsevol moment i models d’ordres de treball que corresponen a tasques que es duran a terme en intervals regulars.

El principi del model ordre de treball permet construir una biblioteca d’accions de camp que estan directament disponibles i es poden planificar ràpidament.

Ordres de treball precises: adreça de la tasca i la seva descripció precisa a l'operari

Una ordre de treball té un conjunt de característiques que permeten a l’agent operatiu fer fàcilment cadascuna de les seves activitats.

En aquesta ordre de treball podrem configurar la informació que desitgem, des de la data d’execució de l’ordre, lloc de la intervenció, un contacte local, la lectura d’un tag o la inclusió d’un formulari per analitzar la procedència.

Citi Missió es pot utilitzar per a múltiples usos, des d’accions comunicatives realitzades per un educador ambiental, resolució d’incidències, entrega de cubs a grans productors, etc.

Veure el nivell de realització de les ordres de treball/missions

Amb l’aplicació de programari GEORED obtenim una visió completa del progrés de les nostres ordres de treball. Aquesta plataforma permet la periodificació de les tasques, facilitant la gestió temporal de cada tasca assignada.

A més, ofereix una perspectiva clara sobre l’estat d’execució de les ordres, indicant quines han estat completades i quines encara estan pendents. Amb la capacitat de calcular el percentatge de compliment, GEORED proporciona una mètrica precisa del rendiment. Per a més conveniència, l’opció d’exportar dades està disponible, especialment útil quan els operaris escullen respostes preseleccionades d’un qüestionari, garantint una documentació detallada i eficient del procés.

Comprovar el bon compliment del planificat

Amb la potent funcionalitat Citi Mision, assegurem que les nostres planificacions es tradueixin fidelment en execució. La versatilitat dels formularis configurables a l’aplicació ens brinda la capacitat de recopilar informació detallada directament des del camp.

Aquest procés garanteix la verificació exhaustiva de cada tasca planificada, i ens permet visualitzar de manera clara i accessible les respostes obtingudes. Així, Citi Mision es converteix en una eina essencial per a la validació i el seguiment efectiu de les nostres operacions, assegurant que cada pas previst s’hagi realitzat amb precisió i eficiència.