Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

En compliment al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, aprovada el 5 de desembre de 2018 (LOPDyGDD), CITISEND-URD S.L.informa que les dades personals facilitades de manera voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de manera confidencial en la base de dades de CITISEND-URD S.L.

Qualsevol enviament d’informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ al seu consentiment.

En el supòsit que CITISEND-URD S.L., prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-lo de la finalitat a què es destinaran aquestes dades. Podrà exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a CITISEND-URD S.L. (PCITAL Gardeny – Edifici H2, planta 2a – Lleida – Spain) o mitjançant correu electrònic dirigint-se a info@citisend.io