Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Un model de ciutat respectuosa amb el medi ambient i amb el foment de l'economia circular

En el marc de la Fira Municipalia, Citisend, Smafybin i Urban Refuse Development, hem presentat els sistemes de gestió de residus que permeten aconseguir les taxes de reciclatge de residus municipals fixades per la comissió europea, uns objectius que obliguen els països de la Unió Europea a aconseguir un 55% de reciclatge d’aquest tipus de residus l’any 2025 i un 60% en 2030.

Les solucions d’identificació i control de la gestió dels residus, desenvolupades per Citisend incentiven el reciclatge mitjançant un sistema modular integral que personalitza la gestió de la recollida selectiva. Aquestes solucions s’estan implantant ja amb èxit a la comarca del Pla d’Urgell, en barris de la ciutat de Lleida i Tarragona.

La paperera solar compactadora intel·ligent, Smafybin, permet gestionar el mateix residu que fins a 40 papereres convencionals i reduir fins a un 75% la quantitat de recursos necessaris.

Urban Refuse Development subministra solucions de recollida pneumàtica per a residus i disposa d’una tecnologia contrastada, amb més de 15 anys d’experiència, donant en l’actualitat servei a més de 500.000 usuaris i gestionant més de 450 tones al dia. La recollida pneumàtica de residus s’està convertint en el sistema de referència de qualsevol ciutat exigent, que valori la qualitat de vida dels seus ciutadans i que desitgi millorar els inconvenients generats pels sistemes de recollida convencionals. Millora la imatge urbana, optimitza la separació en origen i redueix els costos per tona recollida.

Els diferents sistemes que permeten a les ciutats disposar d’un model de ciutat respetuosa amb el medi ambient i amb el foment de la economia circular.

Aquestes solucions es poden conèixer en l’estand 3001 del Pavelló 3 de la Fira Municipalia, que se celebra a Lleida des del 19 fins al 21 d’octubre.