Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

FAQ's

Preguntes i respostes

No sols això. Citisend és un sistema modular enfocat cap a una millora de les taxes municipals en matèria de recollida selectiva. Permet adaptar qualsevol de les solucions que ofereix de manera independent al servei de recollida selectiva municipal.

Citisend ofereix un ampli ventall de solucions integrals que funcionen de manera independent. Qualsevol de les solucions s'adapta a les característiques del teu municipi i al servei de recollida selectiva que ja tinguis implementat.

Efectivament, la tecnologia de Citisend permet integrar a la plataforma les dades del sistema de recollida que tinguis implementat. El servei es podrà complementar amb un tancament de contenidors si el requereixes.

El sistema és modular, s'instal·la generalment en la galleda del contenidor, però permet moure la instal·lació per a adaptar-se a cada sistema de recollida. Aquest sistema és compatible amb els següents tipus de contenidors: càrrega lateral, bilateral, vertical, posterior, bujols, soterrats, pneumàtica i àrees tancades.
El sistema disposa d'un adhesiu personalitzat al contenidor especificant el mode d'ús. L´aplicació ciutadana permet acompanyar el procés d´identificació amb instruccions pas a pas.

No, la tecnologia de Citisend no requereix que hi hagi una targeta SIM a cada contenidor. Amb aquest sistema, les dades dels usuaris es transmeten a temps real gràcies a l'aplicació mòbil. En el cas de les targetes NFC, el contenidor recepciona les dades que seran enviades gràcies al dispositiu mòbil amb Bluetooth situat al vehicle de recollida (Gateway).

El sistema us permet configurar polítiques d'accés específiques tenint en compte fins a 100 grups d'usuari, territori, calendari, horari, fracció i nombre d'usos limitats. També es permet la configuració sempre oberta o tancada i la configuració específica per dies concrets com festes majors.
Citisend disposa de servei de manteniment propi especialitzat al servei de manteniment de contenidors. Està ubicat a Barcelona, Badalona, el Prat de Llobregat, Lleida i Reus. El servei de manteniment es fa a través d'una entitat social amb 12 anys d'experiència. Ofereix un servei preventiu i correctiu bimestral i una revisió telemàtica 24 hores els 7 dies de la setmana, presencial programada ia demanda. La capacitat de resposta és de 24 hores els dies feiners i 48 hores els dies festius
Disposa de bateries de liti. La durada està calculada dacord amb 36.000 obertures anuals i correspon a 4 anys en el cas de bateries no recarregables i 1 any en bateries recarregables. El canvi està inclòs al manteniment de lequip. En el cas darribar a finals de les bateries, el contenidor roman obert. El sistema ofereix la possibilitat de funcionar amb plaques solars.
El sistema de gestió i control (LINK) disposa d'una APIO de connexió amb tercers (bidireccional). També ofereix la possibilitat d'exportar les dades a través d'un web service de connexió amb tercers (bidireccional, pull o push amb autenticació segura a través del sistema de refresh token).
El sistema disposa d‟un mòdul de gestió d‟habitatges i activitats econòmiques. El sistema permet la vinculació de targetes des del programari descriptori o des de laplicació Link Mobile. El sistema té un importador de base de dades inicial en format XLS o CSV. Citisend ofereix suport a la càrrega inicial de la base de dades. Les dades les pot mantenir l'Ajuntament. La implantació inclou formació i manuals.
El sistema disposa d‟un mòdul d‟anàlisi de dades amb panells de control, taula dinàmica amb gràfiques totalment configurables i extraccions en Excel o CSV per analitzar-les fora del sistema. A més, el sistema disposa d‟un mòdul de fiscalitat amb capacitat per definir les regles del comportament ciutadà d‟acord amb les aportacions i calcular bonificacions.
El sistema dona compliment a la normativa vigent de protecció de dades. S'hi implementa un procediment de comunicació, acceptació i permisos d'accés a la informació. Addicionalment apliquem la norma de la ISO 27001.
Els sistemes actuals tenen un topall de recollida selectiva, que en els millors dels casos arriba al 50% (lluny dels objectius europeus d'un 65% el 2030). Els ajuntaments tenen el repte de fer un canvi de model, que consisteix en la recollida individualitzada amb l'objectiu de coresponsabilitzar la ciutadania incidint en la fiscalitat, com ara bonificacions en la taxa de residus i en el pagament per residus generats. L'ús dels contenidors intel·ligents vol dir un augment de les taxes de reciclatge i una reducció d'emissions gràcies a la recollida de residus més àgil.

L'APP de gestió (Link Mobile) disposa de les funcions següents:

- Inventari de contenidors i dispositius (amb geoposició).

- Gestió d'incidències i resolucions (Tickets)

- Assignació de targetes a habitatges o activitats econòmiques.

- Configuració dels dispositius.

- Buidatge de la informació (Automàtic o manual)

- Geoposició dels dispositius en el moment de la recollida, el buidatge de dades o el manteniment.

- Incorpora SDK per integrar les funcionalitats de buidatge de la informació a les aplicacions mòbils propietàries dels contractistes

L'APP ciutadana disposa de les funcions següents.

- La identificació de l'usuari al contenidor

- Introducció d'incidències

- Gestió de sol·licituds

- Serveis a demanda com a voluminosos, poda, etc.

- Calendari (de les polítiques d'accés) als contenidors, àrea d'emergència, etc.

- Consulta de les aportacions i bonificacions en funció de la política fiscal

- Missatges de sensibilització personalitzats en funció del comportament de l'usuari

- Actualment en desenvolupament:

o Identificació de bosses amb codi QR