Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Data: DESEMBRE 2021

Projecte: Instal·lació de contenidors intel·ligents

El nou model de contenidors intel·ligents que es va implantar per a les fraccions d’orgànica, envasos i restes a Llagostera controla l’accés mitjançant un dispositiu magnètic. Es va instal·lar en el cas de les fraccions d’orgànica, envasos i restes a les urbanitzacions de Font Bona i Selva Brava i en els veïnats de Bruguera, Panedes, Gaià, Llobatera i Sant Llorenç.

Aquest sistema permetrà aplicar les bonificacions a la taxa d’escombraries per participació de recollida selectiva, comptabilitzant les aportacions d’envasos i orgànica que genera cada domicili.