Edit Content

Oficinas centrales

URD

Automatic waste collection

Data: MAIG 2021

Projecte: Implementació de sistema d’obertura intel·ligent en contenidors soterranis

Al Pla d’Urgell, el 2020 es va aconseguir una recollida selectiva neta del 41% dels residus, però amb la meta d’aconseguir els objectius de reciclatge de la Unió Europea. El juny de 2021, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, va iniciar una prova pilot als municipis de Sidamon, Palau d’Anglesola i Vilanova de Bellpuig, amb la implantació del sistema d’obertura intel·ligent amb telèfon mòbil o amb una targeta NFC en contenidors soterrats.

Aquest sistema de recollida selectiva, juntament amb la col·laboració de tota la ciutadania assolirà augmentar la recollida selectiva i els índexs de reciclatge, reduir la quantitat de residus destinats a l’abocador, millorar la qualitat de residus triats, així com la detecció d’incidències i eficiència de la gestió de residus.